Üye Girişi Sepetim Kontrol Paneli Anasayfa Alt Yapı Data Center Site Haritası İletişim
Web Hosting Bayî Hosting Alan Adı Tescil Kiralık Sunucu Web Tasarımı Diğer Hizmetlerimiz Destek Merkezi Hakkımızda İletişim
SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ
 

 

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır:

BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli herşey

DEDICATED : NETTE HOSTİNG’e ait olan server’ler üzerinde NETTE HOSTİNG'de mevcut hatları üzerinde yapılan hosting.

DOMAIN NAME : Internet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.

FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanaımdır.

HOST : Server nitelikli Internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden.

INTERNET SERVİSLERİ : NETTE HOSTİNG'e erişen MÜŞTERİ ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.

SERVER NETWORK : Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgilde değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan NETTE HOSTİNG tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir.

Server’larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen NETTE HOSTİNG sorumlu olacaktır.

Türk Telekom A.Ş.’ne ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, NETTE HOSTİNG sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecektir.

Türk Telekom A.Ş. tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve NETTE HOSTİNG’in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden NETTE HOSTİNG sorumlu tutulamaz.

NETTE HOSTİNG, MÜŞTERİ’nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için WEB tasarımında yapılacak değişikliklere olanak tanıyacak şekilde ulaşımını mümkün kılacaktır.

Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden NETTE HOSTİNG sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangibir şekilde NETTE HOSTİNG aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde NETTE HOSTİNG’in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

Server’larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen NETTE HOSTİNG sorumlu olacaktır.

Server’larda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarina karşın NETTE HOSTİNG , MÜŞTERİ’nin sadece back-up yapılmasını istediği hususları yedekli olarak muhafaza edecek olup, NETTE HOSTİNG'in sorumluluğu bununla sınırlıdır.

MUŞTERİ’ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden NETTE HOSTİNG sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta NETTE HOSTİNG'e sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde NETTE HOSTİNG hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır.

Üçüncü şahıslar tarafından NETTE HOSTİNG’in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük MÜŞTERİ’ye ait olup NETTE HOSTİNG'in bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

NETTE HOSTİNG, MÜŞTERİ’nin talep etmesi halinde, web sayfalarının hazırlanması ve / veya güncelleştirilmesi işlerini ücret karşılığı ayrıca yapacak veya dilediği bir alt müteahhite yaptırabilecektir. Şu kadar ki alt müteahhit tarafından yapılan işlemlerden ve gecikmelerden NETTE HOSTİNG sorumlu olmayıp MÜŞTERİ tarafından NETTE HOSTİNG'in sorumluluğuna başvurulmayacaktır.

MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ’ye ait olup, müşteri ile NETTE HOSTİNG arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet MÜŞTERİ’ye aittir. NETTE HOSTİNG ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

Uptime Garantisi: NETTE HOSTİNG , mücbir sebepler, Türk Telekom, TTNet veyamüşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder.

NETTE HOSTİNG'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri yerel saat ile 03:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

NETTE HOSTİNG'e ait server veya network sisteminde muhafaza edilecek WEB sayfalarını bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları NETTE HOSTİNG'in onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda NETTE HOSTİNG'in elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir.

Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar NETTE HOSTİNG tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup NETTE HOSTİNG her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple NETTE HOSTİNG aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri NETTE HOSTİNG'in uyaracağı tüm zararı tazminle mükellftir.

NETTE HOSTİNG tarafından SERVER’larda bulundurulan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağatımı yapılmaz.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerdekurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece NETTE HOSTİNG'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalerini elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde NETTE HOSTİNG'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arsında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Her halukarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların NETTE HOSTİNG tarafından onayını almadan kulanmayacaktır.

NETTE HOSTİNG tarafından muhafaza edilen server’larda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, NETTE HOSTİNG tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakala yükümlüdür. NETTE HOSTİNG'in aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sistesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber NETTE HOSTİNG ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

MÜŞTERİ, İnternet ortamında ticari kullanıma açık olmayanplatformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez.MÜŞTERİ İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, TC. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde NETTE HOSTİNG'in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi 5.000 USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş’den kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumlulğu cihetine gidemyeceklerdir.

MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

NETTE HOSTİNG tarafından MÜŞTERİ’ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin tahakuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler NETTE HOSTİNG tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme NETTE HOSTİNG tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir.

Sözleşmenin feshi ile NETTE HOSTİNG'in başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini NETTE HOSTİNG'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ işbu sözleşme ile NETTE HOSTİNG'in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MÜŞTERİ, NETTE HOSTİNG hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da NETTE HOSTİNG tesislerindeyken NETTE HOSTİNG kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; NETTE HOSTİNG tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; NETTE HOSTİNG'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasiyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi blirtilmedikçe NETTE HOSTİNG bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde NETTE HOSTİNG'in bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla NETTE HOSTİNG'in faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.


Domain Kaydı
Domain Süre Uzatma
Domain Sorgulama
Çoklu Domain Sorgulama
TR Uzantılı Domainler
Türkçe Karakterli Domainler
Domain Transfer
IDN Çevirici
Domain Whois
Domain Fiyatları
Domain Kampanyaları
Ücretsiz Domain Servislerimiz
Domain Destek
Domain Yenileme ve Silinme Prosedürleri
Windows Standart Paketler
Linux Standart Paketler
Kurumsal Hosting Paketler
E-Mail Hosting Paketleri
Windows Bayi Hosting Paketleri
Linux Bayi Hosting Paketleri
Webmail
Ücretsiz Uygulama Kurulum
Araçlar ve Uygulamalar
Özellik Eklentileri
Hosting Kampanyalar
Hosting Hizmet Sözleşmesi
Hosting Destek
Sunucu Kiralama Hizmetleri
Bireysel VDS Paketi
Kurumsal VDS Paketi
Profesyonel VDS Paketi
Sunucu Barındırma Hizmetleri
Sunucu Kiralama Hizmet Sözleşmesi
Data Center
Rapid SSL Sertifikası
Wildcard SSL Sertifikası
Quick SSL Sertifikası
Quick SSL Premium Sertifikası
Thawte SSL 123 Sertifikası
Thawte SSL WebServer Sertifikası
Web hosting
Bayî Hosting
Alan Adı Tescil
Kiralık Sunucu
Web Tasarımı
Diğer Hizmetlerimiz
Destek Hizmetlerimiz
Destek Merkezi
Hakkımızda
İletişim