Bayi paketimiz birden fazla alan adı barındıran, hem Windows 2003 hem de Linux tabanlı web hosting ihtiyaçlarını karşılar.